0
: 1
: 0.1 .
1v1
1v5
1v9
1v10
1v24
: 12
: 12 .
¨
: 3
: 30 .
#radiobells_script_hash
ASFAS-LOTO2
5
P5093XXX
10
P1009737XXX
12
P1002694XXX
13
P1012542XXX
5
P5093XXX
5
P1003820XXX
5
P5093XXX
5
P1003820XXX
5
P1012542XXX
5
P5093XXX
12
P1009737XXX
5
P1003820XXX
5
P1003820XXX
14
P81797XXX
12
P1009737XXX
6
P83126XXX
5
P1006736XXX

Everve -   80-   Everve
50% . 1 1000 .
...
#
1816 Zhanbolat Beysekeev 1.50 . 50.00% 1.00 .
1539 3.03 . 49.38% 2.00 .
1512 2.28 . 32.27% 1.11 .
1489 4.68 . 51.46% 3.18 .
1433 2.21 . 50.00% 1.47 .
1418 4.26 . 41.13% 2.48 .
940 1.57 . 50.00% 1.00 .
735 - 619.10 . 80.74% 545.00 .
731 300.57 . 99.67% 300.00 .
608 Lenoxido Lenoxidi 0.77 . 87.65% 0.71 .