0
: 1
: 0.1 .
1v1
1v5
1v9
1v10
1v24
: 12
: 12 .
¨
: 3
: 30 .
#radiobells_script_hash
ASFAS-LOTO2
5
P5093XXX
10
P1009737XXX
12
P1002694XXX
13
P1012542XXX
5
P5093XXX
5
P1003820XXX
5
P5093XXX
5
P1003820XXX
5
P1012542XXX
5
P5093XXX
12
P1009737XXX
5
P1003820XXX
5
P1003820XXX
14
P81797XXX
12
P1009737XXX
6
P83126XXX
5
P1006736XXX

Everve -   80-   Everve
50% . 1 1 .
...
#
1826 1.50 . 50.00% 1.00 .
1802 Zhanbolat Beysekeev 1.50 . 50.00% 1.00 .
1430 1.50 . 50.00% 1.00 .
1306 1.50 . 50.00% 1.00 .
1252 1.50 . 50.00% 1.00 .
1249 1.50 . 50.00% 1.00 .
1081 1.50 . 50.00% 1.00 .
919 1.33 . 50.00% 1.00 .
872 1.33 . 50.00% 1.00 .
870 1.33 . 50.00% 1.00 .